Kinderen Top background

Ouders

Ouders spelen een belangrijke rol, zij zijn voor ons belangrijke partners.

Sinds jaar en dag is er een bloeiende Oudervereniging en via de Medezeggenschapsraad wordt er meegedacht en geadviseerd over missie, visie en beleid van de school.
 
Maar ook buiten de OV en de MR zijn vele ouders bijzonder actief bij de school betrokken. Elke groep heeft klassenouders en ouders helpen ons op vele manieren in de school.

Bottom background Kind