Kinderen Top background

Medezeggenschapsraad

Wat is een medezeggenschapsraad?

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR zorgt ervoor dat ouders en leerkrachten betrokken zijn bij het beleid van de school. Om deze taak uit te voeren heeft de MR rechten:

  • Informatierecht

Het schoolbestuur moet de medezeggenschapraad tijdig alle informatie geven die de raad nodig heeft om goed te functioneren.

  • Adviesrecht

Het schoolbestuur moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de medezeggenschapsraad. Bijvoorbeeld een besluit over de aanstelling van een nieuwe directeur en de vaststelling van het vakantierooster.

  • Instemmingsrecht

Voor bepaalde besluiten van het schoolbestuur is instemming van de medezeggenschapsraad nodig. Bijvoorbeeld bij verandering van het schoolreglement en de vaststelling van het schoolplan. (bron: rijksoverheid)

Wie zijn wij?

De MR bestaat voor de helft uit ouders en voor de andere helft uit leerkrachten. De MR van de Ludgerusschool heeft 6 leden.

Elmar Pigeaud (voorzitter, vader van Maud en Julius)

Elisabeth van den Arend Schmidt (moeder van Beau en Hugo)

Joost Hazelhoff (vader van Mary en Noor) 

José van Ek (leerkracht groep 4)

Daniëlle van den Boogaard (leerkracht groep 1/2)

Peter Snoek (leerkracht groep 7)

Wat doen wij?

Zo’n 8 keer per jaar vergadert de MR over het reilen en zeilen van de Ludgerus. We bespreken de begroting en het schoolplan. Ook houden wij ons bezig met het beleid inzake dyslexie, plusleerlingen en pesten. Daarnaast denken we mee over zaken als overblijf en naschoolse opvang. Wij houden u op de hoogte in de Nieuwsbrief.

Wilt u meer weten over de MR of wilt u iets onder de aandacht brengen bij de MR, kan kunt u contact opnemen via mr@ludgerusschool. Maar u kunt ons natuurlijk te allen tijde aanspreken op school.

Bottom background Kind