Kinderen Top background

Oudervereniging

De Oudervereniging (OV) wordt gevormd door alle ouders van de ingeschreven leerlingen op onze school. Wanneer u één of meer kinderen op onze school heeft, bent u automatisch lid van onze Oudervereniging.

Aan alle ouders wordt ieder jaar een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. De ouderbijdragen vormen de inkomstenbron voor de OV, ze zijn de financiële basis voor de vele activiteiten die de OV en de school jaarlijks organiseren, zoals de Sinterklaas-, Kerst- en paasviering, de schoolreis, carnaval, eindejaarsafsluiting ed.
De vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar bedraagt €50.

De werkzaamheden van de OV worden uitgevoerd door het bestuur en de leden van de OV.
De samenstelling van de OV voor dit schooljaar:

Mickey Pigeaud, voorzitter
Carolyn Duijvendijk , penningmeester
Jacoline Timmer, secretaris

Met als leden:
Barbara Ramdan
Charlotte Noteboom
Helene Jonker
Nicolette Deiters
Aafke Broers
Pleun Wijffels
Germaine Costerus

De OV wil graag meedenken, adviseren en meewerken met de school en het team!

Zij verzorgen in samenwerking met het team de feesten en evenementen op   school. 
Hierdoor bevordert de OV de samenwerking tussen school en ouders. 
De OV is te bereiken via ouderraad@ludgerusschool.nl

 

 

 

 

Bottom background Kind