Kinderen Top background

Luizenprotocol

Zoals bekend, zullen luizen en neten altijd voorkomen. Echter door een gedegen controle - zowel thuis als op school – is dit ongemak wel degelijk te beperken!
Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de hygiëne van hun kind(eren) en school draagt zorg voor een hygiënische omgeving.

Daarom vindt er op de KBs St. Ludgerus 1 x per 2 weken op een woensdagochtend een luizencontrole in alle groepen plaats.
Deze data staan vermeld op de jaarkalender.

Wat te doen thuis?
Uiterlijk 1 dag voor iedere luizencontrole op school ontvangen de ouders een herinneringsmail met daarin het verzoek je eigen kind(eren) thuis te controleren.
(En natuurlijk worden schone en gekamde haren op de dag van de luizencontrole op school zeer gewaardeerd!).

Wat te doen op school?
Dit betekent dat de luizencontrole op school zo min mogelijk tijd vergt van docenten, kinderen en de luizenpluizers! Wat leest u: LUIZENPLUIZERS ???
Ja, dat klopt: de ouders die 5 tot 10 minuten meehelpen in de klas om de hoofden van alle kinderen in de groep te controleren, heten luizenpluizers.
Elke groep heeft 4 luizenpluizers nodig om dit vlot af te handelen.

Wat te doen als er geen luizen/neten worden gevonden op de hoofden?
Helemaal niets! Er hangt dan een “Luis-vrij”-bordje naast de deur van het klaslokaal.

Wat te doen als er tijdens de luizencontrole op school toch luizen/neten worden gevonden?
Dan wordt de ouder door de leerkracht geïnformeerd en het kind zal thuis behandeld moeten worden alvorens hij/zij weer in de groep kan komen. Indien gewenst, kan de ouder informatie over de luizen/neten-bestrijding meekrijgen. 

School informeert de naschoolse opvang dat luizen/neten op dat moment actief zijn op onze school.
Alle ouders van die groep ontvangen ook een mail dat er luizen/neten actief zijn in de groep, dus dat iedereen moet opletten en moet kammen met een luizen- of netenkam uit voorzorg!

Wat te doen als de ouder nu thuis luizen/neten constateert bij jouw kind(eren)?
Dan belt de ouder de luizencoördinator van de groep op en zorgt hij/zij dat alle luizenpluizers die volgende ochtend paraat staan om even op school alle hoofden van de kinderen uit de betreffende groep te controleren om een verdere uitbraak op school te voorkomen.

Vanwege een noodpakket aan luizen/neten-bestrijdingsmiddelen dat op school aanwezig is, moet bekend zijn of er kinderen zijn die allergisch zijn voor enige luizen/neten-bestrijdingsmiddelen.

Toestemming
Indien u geen toestemming geeft voor gebruik van dit noodpakket, vragen we u ons dit te laten weten.

Alle informatie over luizen en neten is te lezen op de site van het Landelijk Steunpunt Hoofdluis (www.landelijksteunpunthoofdluis.nl)

 

 

 

Bottom background Kind