Kinderen Top background

Schooltijden

Wij hanteren een continurooster.
Voor groep 1 t/m 8 gelden de volgende schooltijden:

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 tot 14.15 uur                         
Op deze dagen lunchen de kinderen allemaal op school en gaan we tussen de middag kort buiten spelen.

woensdag                                           : 8.30 tot 12.30 uur  
Op deze dag lunchen de kinderen niet op school.

Om 8.20 uur gaan de deuren open.

 

Bottom background Kind