Kinderen Top background

Schoolvakanties en studiedagen

Vakantierooster 2018-2019

Het vakantierooster voor komend schooljaar ziet er als volgt uit:

Herfstvakantie              maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 2018

Kerstvakantie                maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie         maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart 2019

Pasen                          Goede Vrijdag 19 april 2019,

                                    Paasmaandag 22 april 2019 (valt in meivakantie)

Meivakantie                  maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei 2019

Hemelvaart                   donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 2019

Pinksteren                    maandag 10 juni 2019

Zomervakantie              maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 2019

Studiedag:                   woensdag 13 maart 2019 

Eventuele overige studiedagen worden later bekend gemaakt als we meer zicht hebben op de planning van de verbouwing. Deze dagen zullen we tijdig communiceren.

  

 

 

 

 

Bottom background Kind