Kinderen Top background

Visie en missie

“Ons onderwijs is ambitieus voor ieder kind”

Dit betekent voor elk kind:

-uitdagend

-resultaatgericht

-leuk

We willen de kinderen uitdagen. Met een gevarieerd aanbod leren onze kinderen op verschillende manieren. Van luisteren tot zien en zelf ervaren. We gaan hierbij uit van de talenten en behoeftes van het kind. 

Dit bereiken wij doordat wij werken vanuit de volgende waarden:

 -samenwerkend leren: Wij leren van en met elkaar. Coöperatief werken is vanzelfsprekend.

 -duurzaam leren: bij ons onderwijs gaat het om het verwerven van kennis, competenties en bekwaamheden met een lange levensduur en het ontwikkelen van het vermogen om met nieuwe en ongewone probleemsituaties om te gaan.

-hoogwaardig kwalitatief onderwijs: Wij zijn resultaatgericht. De dingen die wij doen, doen wij om resultaten te halen. Die resultaten worden eenduidig vastgelegd en zijn inzichtelijk voor kinderen en ouders. De resultaten zijn de input voor het onderwijs-aanbod.

 -creativiteit: we leren onze leerlingen aspecten die horen bij de creatieve ontwikkeling: nieuwsgierigheid/ doorzettingsvermogen / verbeeldingskracht /discipline/ samenwerken/ kritisch denken

-morele bijdrage: we maken de leerlingen bewust van hun rol in de samenleving en de keuzes die leerlingen daarbij kunnen maken.

-enthousiasme: De school is een plek om graag te zijn. Het is een vrolijke plek om te leren. Het enthousiasme waarmee wij school zijn is te zien zodra je in de buurt van de school komt. Wij geven onderwijs dat de kinderen boeit!

Wij willen de kinderen “Passie voor leren” bijbrengen.

Ons logo bestaat uit puzzelstukjes; de ontwikkeling van een kind bestaat uit verschillende onderdelen. Wij zorgen ervoor dat deze als puzzelstukjes in elkaar passen.

 

 

 

 

 

 

Bottom background Kind