Kinderen Top background

Interne contactpersonen

Op onze school zijn twee interne contactpersonen: Annemieke Krol (Intern begeleider) en Peter Snoek (leerkracht groep 7).

Zij zijn tot intern contactpersoon benoemd in het kader van de klachtenregeling die op onze school van toepassing is. Deze regeling is bedoeld voor leerlingen, ouders en personeelsleden. Vragen of klachten kunt u in eerste instantie voorleggen aan de groepsleerkracht van uw kind. Wilt u daarna nog verder met uw vraag of klacht, dan kunt u terecht bij de directie. Mocht u voor uw gevoel dan nog onvoldoende geholpen zijn, dan kunt u contact opnemen met één van de interne contactpersonen.

Bottom background Kind