Kinderen Top background

Cito scores 2012-2018

De resultaten van ons onderwijs

Wij zijn een school die resultaatgericht werkt. We proberen het maximale uit de kinderen te halen. Maar we combineren dit wel met een kindgerichte benadering en we proberen speciale aandacht te geven aan zorgleerlingen.

De vorderingen van onze leerlingen meten we met landelijk genormeerde CITO-toetsen (technisch en begrijpend lezen, taal, rekenen en spelling). Hieraan kun je aflezen hoe ver een leerling is in verhouding tot het “landelijk gemiddelde”. Ook kun je hieraan zien of zij ten opzichte van het vorige toetsmoment vooruit gegaan is of niet.

Verder doen we mee aan de CITO-eindtoets voor het basisonderwijs voor rekenen, taal, informatieverwerking en wereldoriëntatie.

In de tabel staan de groepscore van de laatste jaren met daarachter de landelijke score. De score ligt altijd tussen de 501 en 550.

 

Ludgerus

Landelijk

2012

541,8

535,5

2013

541,2

535,1

2014

539,7

535,0

2015

540,8

534,8

2016

539,8

534,9

2017

541,3

535,6

2018

543,9

535,9

Bottom background Kind