Kinderen Top background

LOS: Leren door Onderzoek en Samenwerking

Op de Ludgerusschool gebruiken wij voor wereldoriëntatie de aanpak “Wereldoriëntatie LOS”. LOS staat voor Leren door Onderzoek en Samenwerking.

LOS speelt in op de nieuwsgierigheid die kinderen van nature hebben. Door deze intrinsieke motivatie beklijft alle kennis veel beter.

De kinderen gaan bij LOS, via van te voren vastgestelde leerdoelen, aan het werk met onderzoeksvragen.

Het antwoord op deze onderzoeksvragen zoeken de kinderen op in diverse bronnen. Internet zal daarbij de meest gebruikte informatiebron zijn, internet geeft tenslotte antwoord op (bijna) elke vraag. Het antwoord blijkt echter vaak veel gecompliceerder en wellicht de vraag daardoor ook weer.

Door kinderen op deze wijze uit te dagen en zich te verdiepen in de vragen die ze zichzelf gaan stellen, kunnen we kinderen vaardigheden bij brengen die ze in hun leven nog vaak genoeg nodig hebben. Deze vaardigheden noemt men 21th century skills.

LOS ontwikkelt deze vaardigheden: het doet een beroep op samenwerken en het creatief en kritisch denken. De hele dag komt er veel informatie op mensen af. Door LOS leer je kinderen om deze informatie te schikken op relevantie.

De kinderen zullen door middel van het geven van presentaties laten zien wat ze hebben geleerd en dat ze de doelen hebben behaald. Daarbij wordt gekeken naar de talenten en mogelijkheden van ieder kind.

Door deze manier van werken worden kinderen eigenaar van hun eigen leerproces. Hierdoor zijn ze meer betrokken en gemotiveerd.

Bottom background Kind